Middelkerke Vierstemmig Camerlinckxkoor
Wie wij zijn
Korte geschiedenis Het Camerlinckxkoor spruit voort uit een tienkoppig kerkkoortje, dat in het najaar van 1974 door de toenmalige pastoor bijeengetrommeld werd voor de viering van het kerstgebeuren.  Jacqueline  Ballieu en Gilbert Rosseel wilden dit koor niet voor eeuwig aan kerkelijke  gebeurtenissen gebonden zien. Er werd  geopteerd om een onafhankelijk koor te stichten, dat op 16  april 1975 een officiëel  bestuur meekreeg met de vereiste statuten. Jacqueline werd de eerste  voorzitter, Gilbert Rosseel de eerste ondervoorzitter en Leontine Verheyde de eerste secretaris.  Onder impuls van wijlen Georges Haelewijn bekwam het koor zijn naam, afgeleid van het  vroegere Camerlinckxambacht.  Marc Vandekerckhove nam de muzikale leiding op zich. Later, in 1985 werd Marc opgevolgd  door Walter Taeckens, die het koor leidde naar een bekendheid ver buiten de grenzen van groot  Middelkerke.         In 2004 werd Walter opgevolgd door Dirk Decoene. Dirk bleef slechts 2 jaar, maar wij  onthouden vooral zijn zin voor detail en afwerking  en tevens de bereidheid om ons nog occasioneel te  depanneren. Sinds 2006 hanteerde Christophe Vercruysse het stokje. Dit leidde, mede door zijn  jeugdige leeftijd, tot een stijlbreuk ten voordele van een moderner repertoire en gewijzigde zangstijl.  .           Begin october2013 legde hij, voor ons koor,  zijn dirigentenstokje neer. Vanaf dan opgevolgd  door Sabrina Meesschaert, die heel acuraat dirigeert.  Ook de voorzitters wisselden elkaar af. Jacqueline Ballieu werd opgevolgd door haar man,  Pierre Maertens, die daarna de fakkel doorgaf aan Lidwina Mulier. In 2004  kwam Odette Lowie aan het roer, die ons jammerlijk ontviel in juni 2008. Nadien kwam  Rita Decramer,  opgevolgd sinds februari 2013 door Blanche Vanbellinghen, onze huidige voorzitter.  Het Camerlinckxkoor telt momenteel 20 zingende leden, verdeeld over 4 stemgroepen :  sopranen, alten, tenoren en bassen. Het koor brengt hartverwarmende, hoofdzakelijk vierstemmige liederen uit verschillende  periodes en culturen, van diverse origine en componisten, in hun eigen taal. Het repertoire omvat nu  meer dan 300 partituren. 
Het koor, dat meer dan 40 jaar bestaat, heeft bewezen uit het goede hout gesneden te zijn om te overleven in deze moderne, veranderingsgezinde maatschappij. Dit werd bereikt door de uitmuntende sfeer in de groep. Bewijs hiervoor is, dat een lid deel uitmaakt van het koor sedert het prille begin. Zie foto hieronder
De startende bestuursleden bij 35jarig bestaan
Home Wie wij zijn Repertoire Kalender Foto-album Kontakt Links Camerlinckxkoor Vierstemmig
# Magimarc #
Wie wij zijn